Feil
 • Designmalen for denne visningen er ikke tilgjengelig. Kontakt administrator av siden.

Jeg trenger nytt pass

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass.


Hvem trenger pass?
Innenfor Schengen-området (den passfrie sonen i Europa) er det ikke lenger behov for pass ved grensekontroll. Pass er imidlertid det eneste godkjente, norske identitetsdokumentet, og du vil derfor kunne få behov for pass likevel, for eksempel ved innsjekking på fly, på hotell etc.

Vilkår for rett til norsk pass er at søkeren dokumenterer sin identitet og sitt norske statsborgerskap. Særskilt dokumentasjon av statsborgerskapet gjelder først og fremst personer som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap.

Hvor kan jeg søke om pass?
Som hovedregel skal du søke om pass i det politidistriktet der du bor (registrert i Folkeregisteret). Passkontoret har bare anledning til å ta imot søkere som bor andre steder hvis det er vanskelig for søkeren å reise til sitt lokale politidistrikt. Hvis du oppholder deg i en nabokommune, må du reise hjem til kommunen der du er registrert i Folkeregisteret.

Hvor lang tid tar det å få utstedt et pass?
På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, er leveringstiden for pass i en del tilfeller lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager. Derfor er det viktig at du søker om pass i god tid før du skal reise, helst så lenge som tre uker i forveien.

Dersom du ikke har mottatt passet innen 10 dager, må du melde fra til politiet. Du kan da få utstedt gebyrfritt nødpass. Dette kan imidlertid ikke benyttes for innreise til USA.Hva må jeg huske på når jeg skal søke om pass?

 • Fyll ut søknadsblanketten for pass, som du finner på politistasjonen
 • Ta med ett passbilde. Vær oppmerksom på at det stilles spesielle krav til disse bildene 
 • Ha med gyldig legitimasjon
 • Ha med eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn
 • Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass
 • Ha med penger til å betale for passet
 • Alle som skal søke om pass må møte personlig


Hvilke krav stilles til foto som skal brukes i pass?
Det stilles strenge krav til fotografier i pass fordi bildet skal være best mulig egnet til å identifisere en person. Passfoto av barn - også spedbarn - skal oppfylle kravene som er nevnt nedenfor.

 • Fotoet skal være skarpt, riktig eksponert og i fotokvalitet
 • Fotoet kan være i svart/hvitt eller i farger
 • Fotoet skal ikke være eldre enn 6 måneder
 • Fotoets størrelse skal være ca. 35 x 45 mm
 • Fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene), og mot en lys bakgrunn
 • Fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge
 • Ansiktet skal dekke 70-80 % av bildeflaten, dvs. at avstanden fra isse til hake skal være minst 30 mm
 • Det er tillatt med religiøse hodeplagg, forutsatt at alle detaljer i ansiktet likevel vises klart. Haken, pannen og begge kinnene skal være synlige. Hodeplagget må ikke kaste skygger over ansiktet
 • Øyne skal være åpne og klart synlige, øynene må ikke dekkes av hår
 • Både hake, panne og begge kinn skal være synlige
 • Munnen må være lukket
 • Ved bruk av briller: Ikke farget glass, innfatningen må ikke skjule noe av øynene, det må ikke være refleksjon i glassene

Klikk på linken under for å se eksempler på ikke-godkjente og godkjente passbilder:


Hva slags legitimasjon er gyldig når jeg skal søke om pass?

Når du skal søke om pass, må du kunne dokumentere din identitet. Når du skal fornye passet ditt, holder det at du har med det tidligere passet som legitimasjon hvis det fremdeles er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp.

Skal du ha pass for første gang, eller hvis det er mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:

 • Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
 • Eventuelt tidligere utløpt pass
 • Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger.

NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass (evt. pass om er utløpt for mindre enn tre måneder siden), må du være forberedt på at politiet krever at du har med deg en myndig, norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

Hva koster passet?
(priser per 1. januar 2008)

 • NOK 450 for personer over 16 år
 • NOK 270 for barn under 16 år

Forsendelse av søknadsopplysninger til passprodusenten
Samtlige opplysninger fra søknadsskjemaet (herunder bilde og signatur) sendes elektronisk til passprodusenten som personaliserer passet (graverer personopplysninger i passet). Når passet er ferdig personalisert, sendes det med vanlig post til søkerens hjemmeadresse.

Når er det minst kø?
Det er generelt stor pågang i hele sommerhalvåret. Derfor kan det være en del ventetid i disse periodene. Politiet oppfordrer alle til å søke om pass i god tid før de vanligste feriene, særlig skoleferiene.

Finnes det fotoautomat på politistasjonen?
Du må kontakte ditt lokale politidistrikt for informasjon om dette.

Hva er åpningstidene?
Du må kontakte ditt lokale politidistrikt for informasjon om åpningstidene. Du kan velge distrikt på hovedsiden til politi.no. Du kan også ringe 02800 for mer informasjon.

Hvor lenge er passet gyldig?

 • Pass til personer over 16 år utstedes for et tidsrom på 10 år
 • Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid:
  • 0-5 år: to år
  • 5-10 år: tre år
  • 10-16 år: fem år

Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.

NB! Enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise (hjemreise til Norge). Du bør derfor undersøke dette i god tid før dere skal reise. Du kan undersøke dette hos reisebyrået eller med den aktuelle ambassaden.

Kan jeg få passet mitt sendt rekommandert?
Alle pass sendes som ordinær post. Skulle alle pass sendes som rekommandert post, ville dette kostet NOK 19-20 millioner per år. Denne utgiften står ikke i forhold til hva man ville oppnådd.
Passet som sendes som ordinær post er så godt sikret mot manipuleringer/forfalskninger at dette ikke skal representere noe problem.

Å sende passet som ordinær post ble også valgt fordi dette er publikumsvennlig. Dersom du ikke ønsker å få passet sendt hjem til deg som ordinær post, kan du velge å hente passet hos politiet når passet er ferdig produsert.

Dersom passet kommer bort i posten, må du snarest melde fra til politiet slik at opplysningen kan legges inn i det sentrale passregisteret for å hindre eventuelt misbruk av passet. Du har krav på nytt gebyrfritt pass.

Hvordan bør jeg oppbevare passet mitt?
Pass er et dokument som må oppbevares trygt. Et skadet eller utslitt pass må ikke brukes på reise.

BARN OG PASS:
Må vi skaffe egne pass til barna når de allerede er innført i våre pass?
Det anbefales at også barna har egne pass fordi dette er eneste gyldige legitimasjon innen Schengen-området (den passfrie sonen i Europa). Men barn under 16 år, som allerede er innført i foreldrenes pass, har som hovedregel ikke behov for eget pass, så lenge foreldrenes pass er gyldig.

NB! Enkelte land krever likevel at barn har egne pass ved innreise. Du bør derfor undersøke om det er behov for egne pass til barna i god tid før dere skal reise. Du kan undersøke dette hos reisebyrået eller med den aktuelle ambassaden.

Må barna være med når de skal ha pass?
Ja. Dette gjelder også spedbarn. Passøknaden/passet skal undertegnes av søkeren. Dette gjelder ikke den som ikke kan skrive sitt navn. Det samme gjelder søkere under 10 år. Det vil i slike tilfelle angis "Not able to sign" i signaturfeltet. Foreldre skal altså ikke skrive under på vegne av sine barn. Foreldre med foreldreansvar må likevel være med fordi de skal gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på passøknaden. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass.

Må begge foreldrene undertegne når barna skal ha pass?
Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom foreldreansvaret er felles, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke og legitimasjon (evt. kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter.

Hva må jeg ha med hvis jeg skal søke om pass til barna?

 • Barnet (må selv være til stede). Dette gjelder også spedbarn
 • Ett passbilde av barnet. Det stilles spesielle krav til passbildet
 • Egen gyldig legitimasjon
 • Fullmakt fra den andre forelderen
 • Gyldig legitimasjon eller kopi av dette fra den andre forelderen
 • Penger til passgebyr

Kan et barn med norsk far og utenlandsk mor få norsk pass?
Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Spørsmål om statsborgerskap må rettes til Utlendingsdirektoratet.

MISTET PASS/NØDPASS:
Hva gjør jeg hvis jeg har mistet passet mitt?
Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra ved personlig fremmøte hos politiet for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Mister du passet i utlandet, må du gi beskjed til nærmeste utenriksstasjon, hvor du kan søke om nytt pass.

Jeg skal reise bort snart, men har mistet passet mitt. Hva gjør jeg?
Dersom du trenger nytt pass svært raskt, kan du få utstedt nødpass, for eksempel hvis du har forlagt/glemt passet og derfor ikke har pass du kan bruke på en nært forestående reise. Nødpass er bare gyldig for én enkelt reise, og det koster det samme som et vanlig pass. Du må levere inn nødpasset til politiet med én gang etter at du kommer hjem.

LØSNET PERSONALIASIDE:

Maskinlesbare pass utstedt mellom 1999 og september 2005 har en svakhet som gjør at personaliasiden i enkelte pass kan løsne eller brekke. Dersom du merker at personaliasiden begynner å løsne, så ta kontakt med nærmeste passkontor og få byttet passet vederlagfritt. Det er kun et meget lite antall pass der denne svakheten vil representere noe problem.  Av de 900.000 passene som i dag er i bruk, er det i de ti første månedene i 2007 kun blitt innraportert 226 pass som på grunn av denne svakheten måtte skiftes ut.

Det er viktig å sjekke passet i god tid før reise slik at det kan byttes hvis nødvendig.

NAVNEENDRING I PASS:
Hvordan kan jeg endre navnet i passet mitt, for eksempel etter giftermål?
Du kan endre navnet i passet ditt bare én gang. Du må møte personlig og ta med dokumentasjon som viser både ditt tidligere og nåværende navn og dato for navneendringen. Dokumentet må være en original. Det kan ikke foretas navneendring i maskinlesbare pass.

NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn ved innsjekking på fly. Hvis du har bestilt billett til bryllupsreisen med pikenavnet ditt, må passet du har med på reisen også inneholde samme navn.

Kan jeg endre navnet mitt i et maskinlesbart pass?
Navneendring i maskinlesbare pass er ikke mulig, og du må derfor i stedet søke om nytt pass.

HVIS DU ER I UTLANDET:
Hvordan kan jeg fornye et norsk pass når jeg er bosatt i utlandet?
Du må ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i det landet du bor i, forutsatt at du fortsatt er norsk statsborger. De vil kunne hjelpe deg videre.

Hvis passet ditt utløper før du skal reise hjem til Norge, er det ulike regler i forhold til hvilket land du er i og hva flyselskapet krever. Ta kontakt med utenriksstasjonen og flyselskapet du reiser med. De vil vite om du må skaffe ett nytt pass før hjemreisen.

Hvis du er i utlandet og alle sidene i passet ditt er brukt opp, må du ta kontakt med utenriksstasjonen som vil utstede et nødpass.

PASS MED BIOMETRI (e-pass):

E-pass utstedes ved samtlige passøkersteder i Norge og ved norske utenriksstasjoner. Produksjonen av slike pass startet 1. oktober 2005. Personaliasiden i passet inneholder en elektronisk brikke hvor det lagres et digitalt ansiktsfoto av passinnehaveren. I tillegg lagres personopplysningene som fremgår av personaliasiden. For pass som utstedes fra årsskiftet 2008/2009 er det planlagt at det også vil bli lagret fingeravtrykk i den elektroniske brikken. Denne informasjonen vil knytte passet til den som eier det på en enda sikrere måte, slik at det vil bli vanskeligere å bruke stjålne pass ved grensekontroller.

Det er utplassert en passleser i hvert politidistrikt hvor publikum gis anledning til å få avlest informasjonen som er lagret i den elektroniske brikken.

Oppdager du feil i opplysningene i personaliasiden, må du kontakte politiet for å få utstedt nytt pass med korrekte opplysninger.

Pilotprosjekt for opptak av biometriske data i pass

I forbindelse med innføring av ny teknologi ved opptak av foto og signatur ved søknad om bl.a. pass, gjennomføres det i perioden 17. september til 17. desember et pilotprosjekt ved passkontoret på Grønland politistasjon i Oslo og ved passkontoret ved Kristiansand politistasjon.

Bilde og signatur:
Det er utplassert såkalte biokiosker hvor det blir tatt bilde av passøker og hvor signatur skrives på en signaturpad.

Fingeravtrykk:
Biokioskene har også en fingeravtrykksleser. Under pilotprosjektet ønsker man å teste ut funksjonaliteten til fingeravtrykksleseren og overføring av fingeravtrykk til passprodusent.

Fingeravtrykket skal bare lagres i et eget pilotregister og verken lagres i databrikken i passet eller i passregisteret. Fingeravtrykket slettes så snart nødvendige rutiner ved opptaket er utprøvd, og senest ved pilotens avslutning.

Opptak av fingeravtrykk kan bare skje etter samtykke fra passøkeren.

Opptak av fingeravtrykk i forbindelse med pilotprosjektet er hjemlet i Midlertidig forskrift om fingeravtrykk i pass av 26. august 2007 gitt i medhold av passloven § 3 annet ledd og § 9.

Vi håper at de som skal søke om pass ved de to politistasjonene i det aktuelle tidsrommet, og som blir spurt om å benytte den nye teknologien, er villig til å samtykke i at det opptas fingeravtrykk. Politidirektoratet ønsker å få best mulig erfaring i bruk av det tekniske utstyr som i de kommende år skal benyttes ved søknad om pass.

 

Grensekontroll

Ved grensekontroll i Norge vil opplysningene i passet, eventuelt også i den elektroniske brikken, bli kontrollert opp mot passinnehaver for å sikre identitetskontroll. Det samme vil skje ved kontroller i utlandet. Ved kontroll i Norge vil opplysningene ikke bli lagret. Norske myndigheter har ikke kontroll med hvorledes personopplysninger vil bli behandlet ved grensekontroller i utlandet.


Innreise til USA

Fra 26. oktober 2004 har USA krevd maskinlesbart pass for visumfri innreise for personer som i turist- eller forretningsøyemed ikke skal være i landet i mer enn tre måneder.


Norske pass som utstedes etter 26. oktober 2006 må - i tillegg til å være maskinlesbare - inneholde biometriske kjennetegn for visumfri innreise til USA. Hvis du har et maskinlesbart pass som er utstedt før 26. oktober 2006, kan du reise visumfritt til USA for inntil 90 dager med et slikt pass også etter dette tidspunktet.

I en del tilfelle vil det, til tross for maskinlesbart pass, likevel kreves visum for innreise til USA. Dette gjelder i følgede tilfeller:

 • Du har tidligere fått avslag på visumsøknad til USA
 • Du er tidligere uttransportert eller nektet adgang til USA
 • Ditt formål med reisen til USA er et annet enn ferie eller forretninger
 • Du ankommer USA med privat fartøy, f.eks med båt eller privatfly

Det kan også kreves visum, til tross for maskinlesbart pass dersom:

 • Du er tiltalt eller straffet for et lovbrudd i et hvilket som helst land
 • Du vil få betalt for arbeid, herunder opptreden, oppfyllelse av kontrakter osv. dersom inntekten er USA-basert.

Mer informasjon finner du på http://www.usa.no


Husk at du må levere din passøknad i god tid før den planlagte reisen. Det kan ta opptil to uker fra søknaden er levert til du får passet i posten.

 

click here viagra generic